Εκτροφή Μεικτού Τύπου

Είναι μια αρκετά επαγγελματική μέθοδος η οποία αποβλέπει και στην πώληση γεννητόρων (μάνες) και δεν συστήνεται για κάποιον νεοεισερχόμενο στον κλάδο.

Αποτελείται από 2 στάδια:

  1. Αναπαραγωγή γόνου σαλιγκαριού μέσα σε θαλάμους κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.
  2. Πάχυνση σε εξωτερικά πάρκα σκεπασμένα.

Πηγή: http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/Μέθοδοι_εκτροφής_σαλιγκαριού

Comments are closed.